P.C.R. 
                 Psychologiczne Centrum Rozwoju 

                   

                    ul. Bluszczowa 4 lok. 16

                    20 - 224 Lublin                  

  

                   TELEFON:
                    
+ 48 509  970  340 

                    E-MAIL:
                    
pcrozwoju@gmail.com

                    NIP: 946 244 35 06 

                    REGON: 060759340 

                    NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 

                     mBANK  50 1140 2004 0000 3402 7462 1981

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 
numer ewidencyjny: 2.06/00096/2016

P.C.R.
Psychologiczne
Centrum Rozwoju

KONTAKT


           Psychologiczne Centrum Rozwoju
           ul. Bluszczowa 4 lok. 16

           20 - 224 Lublin

                                tel. 509 970 340

                                e - mail: pcrozwoju@gmail.com

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 
numer ewidencyjny: 2.06/00096/2016

 

NIP: 946 244 35 06

REGON: 060759340

"Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" 
- Eurypides

Copyright 2019 - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja - Psychologiczne Centrum Rozwoju