top of page
125tdw0.jpg

dr Iwona Gryniuk Toruń - psycholog, psychoterapeuta, trener 

 

Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie oraz jako adiunkt w zakładzie Psychologii Wychowawczej i Psychoprofilaktyki UMCS. Posiada doktorat z zakresu psychologii, specjalizuje się w terapii psychodynamicznej i systemowej. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychedukacji w Warszawie (członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (EAIP) oraz organizowany przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii Kurs Terapii Rodzin. Posiada doświadczenie kliniczne oraz terapeutyczne w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Ubiega się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnie szkolenia i superwizje u specjalistów polskich i zagranicznych zapewniają jej profesjonalny warsztat pracy.

k1vtp5.jpg

mgr Bożena Kisiel - psycholog, Certyfikowany Trener Metody Ruchu Rozwijającego, superwizor PTP, edukator 


Jedna z pionierek pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone w Polsce. Należy do niewielkiej liczby międzynarodowych trenerów w tej dziedzinie - posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu (UK) uprawniający do prowadzenia szkoleń w Zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Współautorka pierwszego system szkoleń w zakresie RR w Polsce, współautorka książki nt. RR, autorka artykułów na temat Ruchu Rozwijającego (w Polsce i w Anglii) prowadzi zajęcia i szkolenia w zakresie RR od roku 1983 w Polsce i zagranicą (Anglia, Litwa). Ma na swoim koncie wystąpienia na międzynarodowych zjazdach i szkoleniach WRR (Anglia, Belgia, Norwegia)

2f63c35af7acf786.jpg

mgr Ewa Morawska - pedagog, Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski ART

 

Pedagog, trener komunikacji interpersonalnej. Jedyna w Polsce, a jedna z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Treningu Zastępowania Agresji (ART). Posiada certyfikat mistrzowski wydany przez prof. Barrego Glicka (G&G Consultants, USA).

11aldtz.jpg

mgr Ewa Jakacka - pedagog, nauczyciel dyplomowany, współautor i trener Metody Dobrego Startu upoważniony przez prof. M. Bogdanowicz do prowadzenia szkoleń
z zakresu Metody Dobrego Startu 

 

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno - kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim. Pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Jako współautor i trener rekomendowany - upoważniony przez prof. Martę Bogdanowicz prowadzi szkolenia z zakresu Metody Dobrego Startu. Współautor wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautor scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

2dubm7r.jpg

mgr Jadwiga Kuśmierska - psycholog, psychoterapeuta, trener

 

Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i małżeńską. W latach poprzednich zajmowała się terapią osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej. Prowadziła treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci i nastolatków. Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia ,,Niebieska Linia'' specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii ofiar wykorzystywania seksualnego. Realizuje zajęcia z zakresu diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych. Prowadzi szkolenia dla wielu grup zawodowych zajmujących się pomocą rodzinom w kryzysie. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie, 3-letni Kurs Psychoterapii prowadzony przez Collegium Medicum UJ w Krakowie, 4-letni Podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin w Collegium Medicum UJ, 2-letni Kurs Terapii Gestalt w Ośrodku Terapii Gestalt w Krakowie. Korzysta z superwizji pracowników Zakładu Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie oraz superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez The European Association for Psychotherapy w Wiedniu, Certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rodzinie, Certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystanego seksualnie oraz jego rodziny w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu, Certyfikat specjalisty w zakresie terapii stresu pourazowego wydany przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne w Poznaniu, posiada uprawnienia Edukatora Profilaktyki Systemowej MEN

2mhy7ep.jpg

mgr Aneta Lutomska - psycholog, psychoterapeuta, coach, trener

 

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Ukończyła Studium Coachingu Grupy Synapsis w Warszawie i uzyskała certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu coacha. Absolwentka Studiów Pedagogiczno-Kwalifikacyjnych WSPA w Lublinie. Ukończyła kurs trenerski z zakresu Umiejętności Wychowawczych przy Centrum Szkoleniowym Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie Integratywnej Metasystemowej Psychoterapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Ukończyła Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ARTŸ w Instytucie Amity w Warszawie. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią i coachingiem. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu treningów poznawczo - behawioralnych, szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych, coachingu indywidualnego i grupowego. Ma doświadczenie w business coaching, executive coaching oraz life coaching. Prowadzi kursy i warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców, a także Treningi Zastępowania Agresji. Pracuje w Ośrodku Terapeutyczno- Szkoleniowym w Lublinie. Współpracuje z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli w Lublinie. Od 2010 r. w redakcji ogólnopolskiego kwartalnika „ Zbliżenia”, psychologicznego czasopisma dla małżeństw i par. Od 2011 r. wykładowca i trener w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

zdjęcie_Mikołajewska_Emilia.JPG

dr hab. Emilia Mikołajewska - specjalista fizjoterapii, trener

 

Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Naukowiec, praktyk, wynalazca,  recenzent wniosków grantowych, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent w ok. 100 czasopismach krajowych i zagranicznych.

hraqms.jpg

mgr Dorota Smoląg - pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta behawioralny, trener

 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika z terapią zajęciową i pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, jak również Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych. Ukończyła liczne kursy doskonalące z zakresu szeroko rozumianej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym z autyzmem. Ukończyła dwa stopnie komunikacji PECS. Cały czas pozostaje aktywna i angażuje się w ciągłe doskonalenie zawodowe. Pracuje jako nauczyciel mianowany – wychowawca klasy dzieci z autyzmem. Prowadzi specjalistyczne konsultacje terapeutyczne w Ambulatorium Terapii Behawioralnej przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. Prowadzi terapię pedagogiczną w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzi zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi „Punkt konsultacyjny dla rodziców/opiekunów dzieci przejawiających trudne zachowania” i liczne szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. Współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz oświaty. Prywatnie żona, mama dwóch wspaniałych dziewczynek. Miłośniczka skandynawskich kryminałów oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie.

13ypesz.jpg

mgr Małgorzata Barańska - pedagog, nauczyciel dyplomowany, współautor i trener Metody Dobrego Startu upoważniony przez prof. M. Bogdanowicz do prowadzenia szkoleń z zakresu Metody Dobrego Startu 

 

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej i kurs kwalifikacyjny – Terapia pedagogiczna. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku, głównie w klasach integracyjnych. ako współautor i trener rekomendowany - upoważniony przez prof. Martę Bogdanowicz prowadzi szkolenia z zakresu Metody Dobrego Startu. Współautor wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautor scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

hraqms.jpg

mgr Ewelina Podlaszewska - pedagog, terapeuta całościowych zaburzeń rozwoju, trener 

 

Wykształcenie z zakresu pedagogiki zdobyła kończąc kierunek Terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną w Opolu. Karierę zawodową od początku wiąże z pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, w tym w szczególności z autyzmem, zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym. Pracuje jako terapeuta zaburzeń sensorycznych, wykorzystując wiedzę zdobytą na kursie metody C. Delacato oraz kursie Integracji Sensorycznej I- stopnia. Pracując w przedszkolu pełni funkcję pedagoga, terapeuty. Ma na swoim koncie bogate doświadczenie trenerskie które zdobyła podczas prowadzenia szkoleń organizowanych przez P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju.

hraqms.jpg

mgr Beata Skorynkiewicz - psycholog, terapeuta behawioralny, trener 

 

Wykształcenie z zakresu psychologii zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rewalidacji osób upośledzonych umysłowo na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Kursy Licencyjne Terapeuty Behawioralnego prowadzone przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej. Posiada bogate doświadczenie kliniczne i terapeutyczne które zdobywa w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Lublinie specjalizując się w prowadzeniu terapii dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu ASD oraz dzieci i młodzieży z ADHD. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Nie-Łatwe Wychowanie". Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Słoneczko" w Lublinie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Jesteśmy Wśród Was" w Lublinie. Ma na swoim koncie bogate doświadczenie trenerskie które zdobyła podczas prowadzenia szkoleń organizowanych przez m.in. P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju.

32zoq50.jpg

mgr Weronika Rudzińska - psycholog, pedagog, terapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener

 

Wieloletni kierownik Poradni Stowarzyszenia MONAR w Łęcznej. Obecnie pracuje w przedszkolu oraz poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia. Posiada doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w zakresie problematyki związanej z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu oraz uzależnieniami behawioralnymi. Ukończyła 2,5 letnie szkolenie podyplomowe z zakresu systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, odbyła wiele szkoleń i kursów m. in. z dialogu motywującego w Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii w Warszawie oraz uzyskała tytuł Praktyka Dialogu Motywującego wydany przez Polski Instytut Dialogu Motywującego. Animator profilaktyki uzależnień stowarzyszenia MONAR pt. „Profilaktyka poprzez wartości”. Twórca i realizator wielu programów poradni, w placówkach oświatowych oraz penitencjarnych.

keszm9.jpg

mgr Grażyna Redlisiak - pedagog, Certyfikowany Trener Metody Dennisona - Gimnastyki Mózgu® - Kinezjologii Edukacyjnej

 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, magister pedagogiki specjalnej (specjalność: pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją). Doskonali swoje kompetencje w zakresie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej – program akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Praktykuje psychoterapię systemową indywidualną i rodzinną, prowadzi specjalistyczne zajęcia rozwojowe i terapeutyczne indywidualnie i grupowo metodami pedagogiki zabawy, pracy z kolorem, rysunkiem i tańcem. Od wielu lat prowadzi konsultacje i nowatorską terapię neurorozwojową – wygaszanie i integracja przetrwałych odruchów pierwotnych i niemowlęcych. Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych w zakresie psychologii wychowawczej, terapii dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym i psychospołecznym. Absolwent cyklu szkoleń z zakresu kinezjologii edukacyjnej i stosowanej ukończony certyfikatem instruktorskim EKF USA oraz MINK Polska uprawniającym do prowadzenia szkoleń wg programu Gimnastyka Mózgu® i Arte-kinezjologia ™. Autorka programu zajęć rozwojowych „Pomyślny Początek” rekomendowanego przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów. Kierownik Ośrodka Rozwoju, Terapii i Szkoleń w którym zajmuje się terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Współautorka książek „Jak wspierać dziecko w nauce – Niezbędnik Aktywnego Rodzica” oraz „Metody wspierania rozwoju ucznia – Niezbędnik Dyrektora”. Autorka licznych artykułów w czasopismach oraz wypowiedzi w programach telewizyjnych i radiowych (m.in. Radio Bajka, Pytanie na śniadanie, Dzień dobry TVN). Prelegentka konferencji edukacyjnych organizowanych w różnych miastach Polski.

fwsi8i.jpg

mgr Monika Walczak - psycholog, mediator, reżyser psychodramy, trener 

 

Pracowała w Zakładzie Psychologii Wychowawczej i Psychoprofilaktyki UMCS w Lublinie a od 2009 roku prowadzi własną działalność szkoleniowo - mediacyjną. Ukończyła Szkołę Trenerów INTRA w Warszawie, pełny Kurs Mediacji Rodzinnych (100 godz.) w Ośrodku Mediatorzy.pl w Warszawie oraz Regularny Trening w metodzie psychodramy Moreno (240 godz. oraz 2 seminaria specjalistyczne) sygnowany przez Polski Instytut Psychodramy w Krakowie. Szkoliła się z zakresu wykorzystania bajek oraz genogramów w pracy z dziećmi i dorosłymi w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi . Współpracuje z przedszkolami i szkołami w zakresie psychoprofilaktyki i psychoedukacji, publikuje w Magazynie Wychowawcy "Sygnał" Oficyny MM w Poznaniu, ma również doświadczenie w e-learningu (dla Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego). Lubi pracę z grupą, interesuje ją wykorzystanie psychodramy do celów wychowania i rehabilitacji społecznej.

97ochu.jpg

mgr Joanna Milanowska - psycholog, specjalista ds. terapii uzależnień, trener

 

Współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w Warszawie oraz z siedleckim Stowarzyszeniem "Powrót z U" - prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla osób bezrobotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (aktywizacja zawodowa, treningi asertywności, warsztaty radzenia sobie ze stresem, budowanie adekwatnej samooceny) oraz szkolenia z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie oraz komunikacji interpersonalnej. Doktorantka na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Studium Treningu i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych przygotowującym do uzyskania licencji trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła staże zawodowe: w Ośrodku Rehabilitacji Monar Łódź, w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji "Powrót z U" w Cholewiance, w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Psycho-Soma, w Ośrodku Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lubinie.

hraqms.jpg

mgr Anna Jasińska - psycholog, specjalista ds. autyzmu oraz ADHD, terapeuta zajęciowy, terapeuta behawioralny, trener 

 

Posiada bogate doświadczenie kliniczne oraz terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą które zdobywa w Społecznej Szkole Terapeutycznej im. H. Ch. Andersena specjalizując się w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i ADHD. Wykształcenie z zakresu psychologii zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w szkole terapeutycznej, gdzie specjalizuje się w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi m.in. autyzmem i ADHD. Ma na swoim koncie bogate doświadczenie trenerskie które zdobyła podczas prowadzenia szkoleń organizowanych przez m.in. P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju.

hraqms.jpg

mgr Monika Sochal - pedagog, specjalista ds. autyzmu oraz ADHD, logopeda, kinezjolog, terapeuta zajęciowy, terapeuta behawioralny, trener, specjalista II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.

 

Posiada bogate doświadczenie kliniczne oraz terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą które zdobywa w Przedszkolu Integracyjnym, w Społecznej Szkole Terapeutycznej im. H. Ch. Andersena oraz w ramach działalności Centrum Terapii Wspierających Rozwój Dzieci Młodzieży specjalizując się w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i ADHD. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć logopedycznych oraz terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi m.in. autyzmem i ADHD. Ma na swoim koncie bogate doświadczenie trenerskie które zdobyła podczas prowadzenia szkoleń organizowanych m.in. przez P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju.

21bncye.jpg

mgr Agata Matuszewska - terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista 

 

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Trampolina w Lublinie. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z dysleksją.

w86pud.jpg

mgr Paulina Serwejuk - Gawłowska - psycholog, coach, trener

 

Wykształcenie z zakresu psychologii zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikat coacha otrzymała po ukończeniu Akademii Profesjonalnego Coachingu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Odbyła trening inerpersonalny oraz intrapsychiczny w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Praktykę psychologiczną zdobywała w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym, Szpitalu Neuropsychiatrycznym oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie. Brała udział w projekcie "Zapobieganie problemowi wykorzystania seksualnego u dzieci". Przeprowadziła cykl szkoleń profilaktycznych w lubelskich gimnazjach w ramach kampanii "Zły dotyk" Obecnie doświadczenie zawodowe w zakresie coachingu zdobywa w Coaching School w Lublinie.

hraqms.jpg

mgr Agnieszka Tyniec - pedagog, doradca zawodowy, trener 

 

Posiada 10 lat doświadczenia zawodowego w instytucjach oświatowych. Do niedawna pedagog w poradni środowiskowej dla dzieci z autyzmem i terapeuta zajęciowy w ośrodku dla osób niepełnosprawnych, obecnie doradca zawodowy pracujący z gimnazjalistami , studentami i osobami długotrwale bezrobotnymi. Ma na koncie liczne projekty z aktywizacji zawodowej - metod szukania pracy, poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i komunikacji. Obecnie nauczyciel w szkole podstawowej, coach osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy oraz trener w projekcie innowacyjnym mającym na celu wprowadzenie na rynek edukacyjny test zainteresowań dla młodzieży i przeszkolenie nauczycieli przedsiębiorczości na terenie całej Polski. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, pracy z dziećmi autystycznymi oraz osobami niepełnosprawnymi.

25f6c1s.png

mgr Piotr Ruśniak - pedagog, doradca zawodowy, trener 

 

Posiada doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą które zdobywa w Gimnazjum nr 1 w Lublinie. Członek zarządu Stowarzyszenia Kreatywnego Rozwoju w Lublinie. Posiada wykształcenie pedagogiczne uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

hraqms.jpg

mgr Żaneta Polańska - psycholog, pedagog, specjalista ds. dysleksji rozwojowej, specjalista I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne 

 

Posiada doświadczenie kliniczne oraz terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą które zdobywa w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznym nr 3 w Lublinie. Wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Doktorantka z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dyplom psychologa uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej organizowany przez WODN w Lublinie

2jaktbo.jpg

mgr Katarzyna Stadejek - psycholog, doradca zawodowy, trener

 

Posiada doświadczenie kliniczno - terapeutyczne które zdobywa w Ośrodku Terapeutyczno - Szkoleniowym w Lublinie. Zdobywa także doświadczenie psychologiczne w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Doświadczenie w charakterze szkoleniowca - trenera a m.in. w Centrum Szkoleń i Innowacji w Lublinie. Posiada wykształcenie psychologiczne uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na WSNS w Lublinie.

PB4949.jpg

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

Jest wielofunkcyjnym ośrodkiem szkoleniowym, w którym występuje kształcenie zawodowe na różnych poziomach i o różnych cyklach kształcenia w systemie znoszącym wszelkie bariery dostępu do oświaty, w tym dla osób niepełnosprawnych. 

bottom of page