top of page

Kurs Certyfikujący - Terapeuta Ręki III stopnia
 

Terapia Ręki III° - Grafomotoryka

TERMIN: 
27.10.2024 (niedziela)

GODZINA: 
09:00 - 16:30 

LOKALIZACJA: 

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO

KOSZT: 
• 750,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
dr hab. Emilia Mikołajewska 
***  specjalista fizjoterapii, profesor w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym 
w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka ponad 20 książek z zakresu 
fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w zakresie rehabilitacji, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. 

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Terapia Ręki III° - Grafomotoryka”

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, 
osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, 
wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Rozwój sprawności grafomotorycznej
2. Rozwój chwytu pisarskiego.
3. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
4. Identyfikacja przyczyn deficytów grafomotorycznych – specyficzna diagnoza grafomotoryczna
   - pozycja (ciała, kończyny górnej, ułożenia palców)
   - lateralizacja
   - nacisk
   - wyhamowanie
5. Sposoby postępowania w stwierdzonych przyczynach deficytów grafomotorycznych
   - dobór pozycji ciała oraz parametrów krzeseł i ławek
   - lateralizacja, jak wyznaczyć oka i rękę dominującą, dobór akcesoriów adekwatnych do dominacji ręki, postępowanie zależne od stwierdzonej dominacji ręki
   - nacisk, trening kontroli reki w kontekście stopnia nacisku, w tym Kinesiotping
   - wyhamowanie, trening kontroli reki w kontekście pracy w liniaturze i konturze
6. Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego
   - jak trenować chwyty grafomotoryczne (rozwiązanie autorskie)
7. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego 
   - jak dobrać nakładki grafomotoryczne zależnie od deficytów (analiza autorska)
8. Autorska analiza biomechaniczna parametrów przedmiotów piśmiennych
   - jaka grubość, długość i kształt są korzystne a jakie nieoptymalne
   - czy kształt trójkątny jest optymalny
9. Zabawki, zabawy i  narzędzia wspierające umiejętności grafomotoryczne.
10. Zasady tworzenia programu terapii reki w problemach grafomotorycznych


FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

 

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w swobodnym stroju,
zachodzi możliwość zabrudzenia ubrania.

bottom of page