top of page

Kurs Certyfikujący - Terapeuta Ręki III stopnia
 

Terapia Ręki III° - Grafomotoryka

TERMIN: 
17.06.2023 (sobota)

GODZINA: 
09:00 - 16:30 

LOKALIZACJA: 
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO


KOSZT: 
• 750,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
dr hab. Emilia Mikołajewska 
***  specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym 
w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka 16 książek z zakresu 
fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w dziedzinie 
wózków dla niepełnosprawnych, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. 

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Terapia Ręki III° - Grafomotoryka”

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, 
osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, 
wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka.
2. Rodzaje chwytów podstawowych.
3. Rozwój chwytu pisarskiego.
4. Cechy prawidłowego chwytu pisarskiego.
5. Cechy nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
6. Elementy wpływające na grafomotorykę.
7. Przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki - diagnoza.
8. Nieustalona stronność – jak wyznaczyć rękę dominujacą.
9. Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego.
10. Analiza biomechaniczna parametrów: kredek, długopisów, ołówków, pędzli i innych akcesoriów grafomotorycznych.
11. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego – analiza nakładek.
12. Rozwój umiejętności cięcia.
13. Zasady doboru nożyczek.
14. Prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek.
15. Wybrane przykłady kompensacji przetrwałych odruchów pierwotnych.
16. Analiza zabawek wspierających umiejętności grafomotoryczne.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

 

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

bottom of page