top of page

WYKŁAD SZKOLENIOWY
- RADA PEDAGOGICZNA -

 

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży: siecioholizm, fonoholizm, social media, gry komputerowe

 • PROWADZĄCY: mgr Weronika Rudzińska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Depresja u dzieci i młodzieży

 • PROWADZĄCY: mgr Agnieszka Stefaniak 

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 • PROWADZĄCY: mgr Dorota Smoląg

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży

 • PROWADZĄCY: mgr Dorota Smoląg

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Zachowania opozycyjno - buntownicze u młodzieży

 • PROWADZĄCY: dr Iwona Gryniuk - Toruń

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Terapia Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu
oraz niepełnosprawnością intelektualną

 • PROWADZĄCY: mgr Dorota Smoląg

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Depresja u osób dorosłych

 • PROWADZĄCY: mgr Aneta Lutomska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się

 • PROWADZĄCY: mgr Aneta Lutomska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Terapia małżeństw i par

 • PROWADZĄCY: mgr Aneta Lutomska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Arteterapia jako metoda pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

 • PROWADZĄCY: mgr Jolanta Madej

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej

 • PROWADZĄCY: mgr Weronika Rudzińska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

 • PROWADZĄCY: dr Iwona Gryniuk - Toruń 

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem przeżywającym lęki i trudności rozwojowe

 • PROWADZĄCY: mgr Jolanta Madej

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

 • PROWADZĄCY: mgr Dorota Smoląg

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych:
wypadek, strata, żałoba

 • PROWADZĄCY: mgr Aneta Lutomska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Kształtowanie samodzielności u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu

 • PROWADZĄCY: mgr Dorota Smoląg

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Uzależnienia niechemiczne: Internet, hazard, seks

 • PROWADZĄCY: mgr Weronika Rudzińska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Arteterapia jako metoda redukcji zaburzeń emocjonalnych u dzieci

 • PROWADZĄCY: mgr Jolanta Madej

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych: narkotyki, dopalacze

 • PROWADZĄCY: mgr Weronika Rudzińska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Zaburzenia osobowości - diagnoza i terapia

 • PROWADZĄCY: mgr Aneta Lutomska

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ASD

 • PROWADZĄCY: mgr Dorota Smoląg

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • PROWADZĄCY: mgr Dorota Smoląg

 • WYMIAR CZASOWY: 120 minut

 • LOKALIZACJA: wskazana przez zamawiającego

bottom of page