top of page

TERMIN:

 
GODZINA: 


LOKALIZACJA: 
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Magnoliowa 8, Lublin 
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO  

KOSZT: 
•    900 zł osoby uczące się 
• 1 000 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
dr hab. Emilia Mikołajewska 
***  specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym 
w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka 16 książek z zakresu 
fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w dziedzinie 
wózków dla niepełnosprawnych, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych.

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu 

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:

1. Co to jest odruch.

2. Obraz odruchów pierwotnych:

  • odruch chwytny rąk,

  • odruch chwytny stóp,

  • TOB,

  • ATOS,

  • STOS,

  • odruch Galanta,

  • odruch Moro.

3. Okres fizjologicznego występowania odruchów pierwotnych.

4. Diagnostyka odruchów pierwotnych, sposoby testowania - zajęcia praktyczne.

5. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na rozwój ruchowy dzieci do 1. r.ż.

6. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na rozwój ruchowy dzieci starszych z MPD.

7. Patologie w zakresie rozwoju odruchowego. Konsekwencje odruchów słabych i przetrwałych.

8. Różne poglądy i metody wygaszania odruchów pierwotnych.

9. Sposoby wygaszania odruchów pierwotnych u dzieci małych, starszych z MPD oraz pozornie zdrowych

    w wieku przedszkolnym i szkolnym - zajęcia praktyczne.


FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page