top of page

TERMIN:

 
GODZINA: 


LOKALIZACJA: 
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Magnoliowa 8, Lublin 
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO

KOSZT: 
• 1 000,00 zł
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY: 
dr hab. Emilia Mikołajewska 
***  specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym 
w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka 16 książek z zakresu 
fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w dziedzinie 
wózków dla niepełnosprawnych, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych.

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat uprawniający do samodzielnego stosowania Kinesiotapingu w terapii logopedycznej

 

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:

CZĘŚĆ - A - informacje wstępne:

1. Informacje podstawowe dotyczące metody.
2. Zasady obowiązujące w kinesiotapingu.
3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinesiotapingu.
4. Zagrożenia w stosowaniu plastrów do kinesiotapingu.
5. Informacje o kolorze plastrów.
6. Jak dobierać rodzaj i kolor plastrów do kinesiotapingu.
7. Specyfika oklejeń u dzieci.
8. Podstawy techniczne wykonywania oklejeń.
9. Podstawy anatomii - topografia mięśni.
10. Podstawy fizjologii pracy mięśni.

 

CZĘŚĆ - B - nauka oklejeń:

1. Oklejenia dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę głosek i aktywność żuchwy:

 • mięsień potyliczno - czołowy,

 • mięsień okrężny oka,

 • mięsień policzkowy,

 • mięsień jarzmowy większy,

 • dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa,

 • mięsień obniżacz wargi dolnej,

 • mięsień żwacz,

 • mięsień okrężny ust,

 • mięsień dwubrzuścowy,

 • mięsień żuchwowo - gnykowy.

 

2. Oklejenia w przypadkach klinicznych:

 • ból zatok,

 • powieki opadające,

 • niedowład mięśni twarzy,

 • porażenie mięśni twarzy,

 • obrzęk twarzy,

 • porażenie mięsni twarzy,

 • zapalenie stawu skroniowo - żuchwowego,

 • niestabilność stawu skroniowo - żuchwowego,

 • przepona,

 • dysfagia,

 • bruksizm,

 • ślinienie,


FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik trenerskich, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach. 

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page