top of page

TERMIN:

GODZINA:LOKALIZACJA: 

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO

                                                  lub

Forma ON-LINE (hybrydowa) w czasie rzeczywistym poprzez dołączenie do kursu realizowanego w trybie stacjonarnym. Forma wyłącznie ON-LINE w przypadku grup o niskiej liczebności.


KOSZT: 
• 550 zł osoby uczące się
• 650 zł osoby pracujące 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
mgr Michał Adamski
*** fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, prowadzeniu wczesnej interwencji niemowląt, terapii dzieci z zaburzeniami koordynacji oraz wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami funkcji poznawczych 

dr Radosław Rutkowski
*** fizjoterapeuta, adiunkt w zakładzie Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF w Poznaniu, specjalista w zakresie usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego, chorobami nerwowo­mięśniowymi oraz deficytami i chorobami pochodzenie neurologicznego, prowadzi ocenę i terapię rozwoju wcześniaków wg metody Prechtla, TIMP, NDT­Bobath oraz SI

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do samodzielnej pracy w zakresie usprawniania funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością ruchową

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia,
wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Definicje najczęściej poruszanych w trakcie szkolenia rodzajów niepełnosprawności ruchowych.
2. Analiza fizjologicznego i patologicznego rozwoju neuromotorycznego - rozwój potencjalnych patologii i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka.
3. Analiza zaburzeń przetwarzania sensorycznego w przypadku dziecka z niepełnosprawnością ruchową.
4. Mózgowe porażenie dziecięce, choroby nerwowo-mięśniowe, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego - definicje, najnowsza wiedza.
5. Rodzaje mózgowego porażenia dziecięcego - wpływ specyfikacji poszczególnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego na funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i szkolnym.
6. Analiza potrzeb funkcjonalnych dziecka i umiejętne dostosowywanie środowiska pracy i zabawy do indywidualnych uwarunkowań ruchowych każdego ucznia.
7. Możliwości modyfikacji przedmiotów użytku codziennego do specyficznych uwarunkowań ucznia z niepełnosprawnością ruchową.
8. Przegląd najczęściej stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego wspomagającego funkcjonowanie w obrębie motoryki małej i dużej ucznia z niepełnosprawnością ruchową - przykłady zastosowania i podstawowa wiedza na temat specyfiki działania:
- wózków
- siedzisk
- pionizatorów
- ortez na kończyny dolne, górne i tułów
9. Analiza konkretnych przypadków klinicznych - pod kątem konieczności modyfikacji środowiska pracy i zabawy oraz indywidualnych potrzeb wspomagania funkcji
10. Dyskusja

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page