top of page

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
- diagnoza i pomoc psychologiczna

TERMIN:
19.11.2023 (niedziela)
 
GODZINA: 

09:00 - 15:00

LOKALIZACJA: 

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 - (sala konferencyjna) - PARTER

                                          lub

Forma ON-LINE (hybrydowa) w czasie rzeczywistym poprzez dołączenie do kursu realizowanego w trybie stacjonarnym. Forma wyłącznie ON-LINE w przypadku grup o niskiej liczebności.


KOSZT: 
• 400,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY: 
dr Iwona Gryniuk - Toruń
*** psycholog, psychoterapeuta, trener

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Lęk jako zjawisko - rodzaje lęku, strach a lęk, elementy składowe lęku. 
2. Lęk jako zjawisko naturalne, rozwojowe, adaptacyjne funkcje lęku. 
3. Etapy rozwoju dziecka a typowe lęki. 
4. Lęk jako podstawowy objaw w wielu zaburzeniach, dezadaptacyjne funkcje lęku, mechanizm powstawania zaburzeń. 
5. Klasyfikacja zaburzeń lękowych w oparciu o ICD-10, DSM-5 i DC:0-3R.
6. Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży - epidemiologia, etiologia, obraz kliniczny, typowe objawy. 
7. Przyczyny problemów lękowych u dzieci i młodzieży. 
8. Postępowanie diagnostyczne i rokowanie. 
9. Leczenie - terapia, farmakologia i edukacja a leczenie skojarzone. 
10. Podstawowe założenia i etapy realizacji programów behawioralno - poznawczych w oparciu o Program FEAR -                polskie programy dla dzieci „Zaradny kot” i dla młodzieży „Lęk” 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik trenerskich, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach. 

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page