top of page

Terapia małżeństw i par

TERMIN:
17.03.2024 (niedziela)

GODZINA:

10:00 - 17:00

LOKALIZACJA:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 - (sala konferencyjna) - PARTER

                                                  lub

Forma ON-LINE (hybrydowa) w czasie rzeczywistym poprzez dołączenie do kursu realizowanego w trybie stacjonarnym. Forma wyłącznie ON-LINE w przypadku grup o niskiej liczebności.


KOSZT:
• 400,00 zł
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Aneta Lutomska
*** psycholog, terapeuta, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Małżeństwo jako zadanie:

 • podstawowe funkcje i zadania małżeństwa,

 • fazy rozwoju i tworzenia się związku, cykl życia rodziny,

 • psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa,

 • Model Circumplex Dawida H. Olsona - systemowy model umożliwiający diagnozę dysfunkcjonalności związku.

2. Małżeństwo jako pole walki:

 • specyfika relacji małżeńskiej, relacji partnerskiej,

 • typowe kryzysy małżeńskie – endogenne, losowe i normatywne,

 • Model Interakcji Małżeńskich (MIM) Sherwooda i Scherera - zdrowe i dysfunkcjonalne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

3. Terapia małżeńska:

 • odstawy myślenia terapeutycznego w pracy z małżeństwami, parami - szkoły terapeutyczne w terapii małżeńskiej,

 • fazy terapii małżeńskiej,

 • rola terapeuty małżeńskiego - zadania terapeuty,

 • struktury terapii małżeńskiej z uwzględnieniem sytuacji specjalnych
  (np.: sytuacje kryzysowe, zdrada, przemoc, choroba, rozstanie).

4. Wywiad rodzinny z użyciem genogramu.
5. Przeprowadzanie konsultacji z małżeństwem, parą.
6. Analiza zachowań terapeuty utrudniających pracę z parą oraz ćwiczenie zachowań zwiększające skuteczność pomocy.
7. Trening umiejętności praktycznych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page