Terapia małżeństw i par

TERMIN: 
05.07.2020 (niedziela) 

GODZINA: 
10:00 - 16:00 

LOKALIZACJA: 
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Magnoliowa 8, Lublin 
sala: 019 - (sala konferencyjna) - PARTER 

KOSZT: 
• 300 zł osoby uczące się
• 350 zł osoby pracujące 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
dr Iwona Gryniuk – Toruń 
*** psycholog, terapeuta, trener

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Małżeństwo jako zadanie:

 • podstawowe funkcje i zadania małżeństwa, 

 • fazy rozwoju i tworzenia się związku, cykl życia rodziny,

 • psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa,

 • Model Circumplex Dawida H. Olsona - systemowy model umożliwiający diagnozę dysfunkcjonalności związku.

2. Małżeństwo jako pole walki:

 • specyfika relacji małżeńskiej, relacji partnerskiej,

 • typowe kryzysy małżeńskie – endogenne, losowe i normatywne, 

 • Model Interakcji Małżeńskich (MIM) Sherwooda i Scherera - zdrowe i dysfunkcjonalne sposoby radzenia sobie z trudnościami. 

3. Terapia małżeńska:

 • odstawy myślenia terapeutycznego w pracy z małżeństwami, parami - szkoły terapeutyczne w terapii małżeńskiej,

 • fazy terapii małżeńskiej, 

 • rola terapeuty małżeńskiego - zadania terapeuty,

 • struktury terapii małżeńskiej z uwzględnieniem sytuacji specjalnych
  (np.: sytuacje kryzysowe, zdrada, przemoc, choroba, rozstanie).

4. Wywiad rodzinny z użyciem genogramu. 
5. Przeprowadzanie konsultacji z małżeństwem, parą. 
6. Analiza zachowań terapeuty utrudniających pracę z parą oraz ćwiczenie zachowań zwiększające skuteczność pomocy.
7. Trening umiejętności praktycznych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

P.C.R.
Psychologiczne
Centrum Rozwoju

KONTAKT


           Psychologiczne Centrum Rozwoju
           ul. Bluszczowa 4 lok. 16

           20 - 224 Lublin

                                tel. 509 970 340

                                e - mail: pcrozwoju@gmail.com

"Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" 
- Eurypides

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 
numer ewidencyjny: 2.06/00045/2011

 

NIP: 946 244 35 06

REGON: 060759340

Copyright 2019 - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja - Psychologiczne Centrum Rozwoju