Diagnoza i pomoc psychologiczna w zakresie uzależnień niechemicznych: Internet, hazard, seks 

TERMIN:
11.07.2020 (sobota)

GODZINA:
09:30 - 15:30

LOKALIZACJA:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin 
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO 

KOSZT: 
• 300 zł osoby uczące się 
• 350 zł osoby pracujące 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY: 
mgr Weronika Rudzińska
*** pedagog, terapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Uzależnienia behawioralne - czym jest?

 •  diagnoza

 • objawy uzależnienia

 • wspólne cechy uzależnień behawioralnych

 • triada mechanizmów

 • wyjaśnienie powstawania (model biomedyczny, psychodynamiczny, poznawczo- behawioralny)

2. Hazard - gra, zabawa, uzależnienie - kiedy przyjemność staje się potrzebą?

 • definiowanie pojęć

 • diagnozowanie - objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, diagnostyka patologicznego hazardu według ICD - 10 i DSM - IV

 • Testy i kwestionariusze diagnostyczne m.in. SOGS

 • błędy poznawcze

 • zadania programu terapii

3. Uzależnienie komputerowe - człowiek i internet

 • korzystanie a występowanie uzależnienia

 • osobowościowe uwarunkowania

 • kryteria diagnostyczne

 • podtypy

 • abstynencja? - na co umawiamy się z pacjentem

4. Seks - czy można uzależnić się od seksu?

 • diagnoza - objawy

 • mechanizm uzależnienia od seksu - trzy fazy rozwijania się seksoholizmu

 • szkody zdrowotne

 • wyjaśnienie genezy załogowych zachowań seksualnych - NZS

5. Strategie pracy psychoterapeutycznej z osobą uzależnioną behawioralnie

 • nawiązanie kontaktu

 • rozpoznawanie problemów osobistych

 • ustalenie specyfiku gotowości do zmiany

 • faza zmiany nastawień pacjentów do terapii i zmiany osobistej

 • rozbrajanie mechanizmów

 • strategie służące zmianie schematów

 • proces uczenia się 

 • nawroty- jak sobie radzić?


FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

P.C.R.
Psychologiczne
Centrum Rozwoju

KONTAKT


           Psychologiczne Centrum Rozwoju
           ul. Bluszczowa 4 lok. 16

           20 - 224 Lublin

                                tel. 509 970 340

                                e - mail: pcrozwoju@gmail.com

"Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" 
- Eurypides

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 
numer ewidencyjny: 2.06/00045/2011

 

NIP: 946 244 35 06

REGON: 060759340

Copyright 2019 - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja - Psychologiczne Centrum Rozwoju