top of page

Diagnoza i pomoc psychologiczna w zakresie uzależnień niechemicznych: Internet, hazard, seks 

TERMIN:
23.03.2024 (sobota)

GODZINA:

10:00 - 16:00

LOKALIZACJA:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 - (sala konferencyjna) - PARTER

                                                  lub

Forma ON-LINE (hybrydowa) w czasie rzeczywistym poprzez dołączenie do kursu realizowanego w trybie stacjonarnym. Forma wyłącznie ON-LINE w przypadku grup o niskiej liczebności.

KOSZT:
• 400,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Weronika Rudzińska
*** psycholog, pedagog, terapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Uzależnienia behawioralne - czym jest?

 • diagnoza

 • objawy uzależnienia

 • wspólne cechy uzależnień behawioralnych

 • triada mechanizmów

 • wyjaśnienie powstawania (model biomedyczny, psychodynamiczny, poznawczo- behawioralny)

2. Hazard - gra, zabawa, uzależnienie - kiedy przyjemność staje się potrzebą?

 • definiowanie pojęć

 • diagnozowanie - objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, diagnostyka patologicznego hazardu według ICD - 10 i DSM - IV

 • Testy i kwestionariusze diagnostyczne m.in. SOGS

 • błędy poznawcze

 • zadania programu terapii

3. Uzależnienie komputerowe - człowiek i internet

 • korzystanie a występowanie uzależnienia

 • osobowościowe uwarunkowania

 • kryteria diagnostyczne

 • podtypy

 • abstynencja? - na co umawiamy się z pacjentem

4. Seks - czy można uzależnić się od seksu?

 • diagnoza - objawy

 • mechanizm uzależnienia od seksu - trzy fazy rozwijania się seksoholizmu

 • szkody zdrowotne

 • wyjaśnienie genezy załogowych zachowań seksualnych - NZS

5. Strategie pracy psychoterapeutycznej z osobą uzależnioną behawioralnie

 • nawiązanie kontaktu

 • rozpoznawanie problemów osobistych

 • ustalenie specyfiku gotowości do zmiany

 • faza zmiany nastawień pacjentów do terapii i zmiany osobistej

 • rozbrajanie mechanizmów

 • strategie służące zmianie schematów

 • proces uczenia się

 • nawroty- jak sobie radzić?


FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page