top of page

Metoda Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne I°

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy
Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
(adnotacja na certyfikacie)

 

TERMIN:

25- 26.05.2024 (sobota, niedziela)

GODZINA:
09:00 - 19:00 sobota
09:00 - 18:00 niedziela


LOKALIZACJA:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie im. Adama Mickiewicza
ul. Hiacyntowa 69
20-143 Lublin
sala - gimnastyczna

KOSZT:
• 550,00 zł
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Bożena Kisiel
*** certyfikowany trener MRR, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat International Sherborne Foundation);

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia I stopnia, uprawniający do samodzielnej pracy z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne


ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, fizjoterapeuci, rehabilitanci, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, fizjotarapia, wszystkie osoby zainteresowane

CEL SZKOLENIA:

Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


Główną ideą metody jest stwierdzenie, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii tego rozwoju. System ćwiczeń W. Sherborne wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka.Ze względu na swoją prostotę  metoda W. Sherborne jest metodą uniwersalną, może być stosowana zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Jest to program rozwijający poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe. Wyrabia takie cechy jak: poczucie bezpieczeństwa odpowiedzialność, wrażliwość a także umiejętność nawiązywania kontaktów.

Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:
1.świadomości własnego ciała
2.świadomości przestrzeni i działania w niej
3.dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi kontaktu  

Poprzez Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne można zrealizować potrzeby człowieka:
- poczucie bezpieczeństwa
- rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia
- „dawania i brania”
- akceptacji samego siebie
- bliskiego kontaktu z innymi ludźmi
- poczucia własnej energii-satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym
- mobilizacji do pokonywania trudności do sprawdzania się w trudnej sytuacji-poznania swojego ciała
- odkrywania własnych możliwości
- odczucia energii własnej i energii drugiego człowieka
- zaufania do siebie i innych
- doznawania przyjemności, radości, zabawy.
- bliskości fizycznej drugiego człowieka
- więzi z grupą
- akceptacji swojego ciała
- spontaniczności
- pewności siebie
- poczucia partnerstwa

PROGRAM KURSU:
I. Sesja teoretyczna dot. MRR W. Sherborne
II. Sesja praktyczna - ćwiczenia ruchowe - MRR W. Sherborne

1. Omówienie założeń teoretycznych metody. Prezentacja filmów video.
2. Przygotowanie do sesji ruchowej – doświadczenia  ilustrujące zasady RR.
3. Sesja Ruchu Rozwijającego oraz  analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji RR.
4. Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć.
5. Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy.
6. Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
omówienia teoretyczne, prezentacja i analiza nagrań z sesji Ruchu Rozwijającego; sesje ruchowe.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

bottom of page