top of page

Bajkoterapia jako metoda pracy
z dzieckiem przeżywającym lęki i trudności rozwojowe

TERMIN:
25.11.2023 (sobota)

GODZINA:
09:00 - 17:00

LOKALIZACJA:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 - (sala konferencyjna) - PARTER

                                                  lub

Forma ON-LINE (hybrydowa) w czasie rzeczywistym poprzez dołączenie do kursu realizowanego w trybie stacjonarnym. Forma wyłącznie ON-LINE w przypadku grup o niskiej liczebności.

KOSZT:
• 400,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Jolanta Madej
*** Certyfikowany Arteterapeuta, oligofrenopedagog, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy,psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:

1. Bajkoterapia w regulacji emocjonalnej
2. Rodzaje i funkcje bajek
3. Bajki wspierające rodzica w tworzeniu relacji z dzieckiem
4. Biblioteka bajek - prezentacja i omówienie konkretnych bajek i książek dla dzieci i młodzieży
5. Oswajanie lęku
6. Bajka zmienia mózg
7. Kreatywne wykorzystanie bajek, bajka przez sztukę
8. Proces pisania bajki dla konkretnego dziecka, osobista bajka
9. Wyciszające bajki
10. Metafora i symbol w terapii
11. Sensoryczna bajka
12. Pytania i odpowiedzi


FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik trenerskich, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page