top of page

Kinezjologia Edukacyjna

Metoda Dennisona - kurs łączny: I° i II° 

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy
Metodą "Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona"
(adnotacja na certyfikacie)

 

TERMIN:
19 - 21.04.2024 (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:

15:00 - 20:00 - piątek
09:00 - 19:00 - sobota
09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA:

Forma on-line - platforma Google Meet

KOSZT:
• 500,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Grażyna Redlisiak
*** Certyfikowany Trener Metody Dennisona - Gimnastyki Mózgu® - Kinezjologii Edukacyjnej

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona” uprawniający do samodzielnej pracy daną metodą.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Podstawowe założenia i geneza kinezjologii edukacyjnej.
2. Elementy składowe programu Gimnastyki Mózgu® Paula Dennisona:

 • pięć kroków uczenia się,

 • formułowanie werbalne celu wybranego do równoważenia,

 • ćwiczenia na przekraczanie i wzmacnianie linii środka,

 • ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające pozytywną postawę,

 • ćwiczenia wydłużające.

3. Niski i wysoki bieg - dwie strategie współdziałania ciała i umysłu.
4. Zauważanie - specyficzna forma obserwacji informacji zwrotnej z systemu ciało - umysł.
5. Koło wspaniałe - procedura terapeutyczna w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i nastawienia do zmiany:

 • równoważenie ruchu całego ciała i technika Lateralnego Przewzorowania Dennisona,

 • równoważenie w zakresie percepcji wzrokowej (funkcji widzenia),

 • równoważenie w zakresie percepcji słuchowej (funkcji słuchania),

 • równoważenie w zakresie motoryki małej (funkcji pisania),

 • równoważenie pozytywnego nastawienia.

6. Zastosowanie diagnostyczne wybranych ćwiczeń.
7. Trzy wymiary aktywności systemu ciało - umysł:

 • charakterystyka fizycznych powiązań między reakcjami ciała a funkcjami mózgu,

 • równoważenie w zakresie komunikacji - wymiar lateralności,

 • równoważenie w zakresie samoorganizacji - wymiar ześrodkowania,

 • równoważenie w zakresie koncentracji - wymiar skupienia,

 • trójwymiarowe równoważenie przez ruch.

8. Równoważenie rozszerzone - procedura dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy                kinezjologa.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe z programu Brain Gym®, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

bottom of page