Kinezjologia Edukacyjna

Metoda Dennisona - kurs łączny: I° i II° 

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy
Metodą "Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona"
(adnotacja na certyfikacie)

 

TERMIN: 
03 - 05.07.2020 (piątek, sobota, niedziela) 

GODZINA: 
15:00 - 20:00 - piątek
09:00 - 19:00 - sobota
09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA: 
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin 
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO 

KOSZT: 
• 380 zł osoby uczące się 
• 420 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
mgr Grażyna Redlisiak
*** Certyfikowany Trener Metody Dennisona - Gimnastyki Mózgu® - Kinezjologii Edukacyjnej

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat na licencji Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona” uprawniający do samodzielnej pracy daną metodą.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Podstawowe założenia i geneza kinezjologii edukacyjnej.
2. Elementy składowe programu Gimnastyki Mózgu® Paula Dennisona:

 • pięć kroków uczenia się,

 • formułowanie werbalne celu wybranego do równoważenia,

 • ćwiczenia na przekraczanie i wzmacnianie linii środka,

 • ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające pozytywną postawę,

 • ćwiczenia wydłużające.

3. Niski i wysoki bieg - dwie strategie współdziałania ciała i umysłu.
4. Zauważanie - specyficzna forma obserwacji informacji zwrotnej z systemu ciało - umysł.
5. Koło wspaniałe - procedura terapeutyczna w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i nastawienia do zmiany:

 • równoważenie ruchu całego ciała i technika Lateralnego Przewzorowania Dennisona,

 • równoważenie w zakresie percepcji wzrokowej (funkcji widzenia),

 • równoważenie w zakresie percepcji słuchowej (funkcji słuchania),

 • równoważenie w zakresie motoryki małej (funkcji pisania),

 • równoważenie pozytywnego nastawienia.

6. Zastosowanie diagnostyczne wybranych ćwiczeń.
7. Trzy wymiary aktywności systemu ciało - umysł:

 • charakterystyka fizycznych powiązań między reakcjami ciała a funkcjami mózgu,

 • równoważenie w zakresie komunikacji - wymiar lateralności,

 • równoważenie w zakresie samoorganizacji - wymiar ześrodkowania,

 • równoważenie w zakresie koncentracji - wymiar skupienia,

 • trójwymiarowe równoważenie przez ruch.

8. Równoważenie rozszerzone - procedura dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy                kinezjologa.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe z programu Brain Gym®, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

 

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

P.C.R.
Psychologiczne
Centrum Rozwoju

KONTAKT


           Psychologiczne Centrum Rozwoju
           ul. Bluszczowa 4 lok. 16

           20 - 224 Lublin

                                tel. 509 970 340

                                e - mail: pcrozwoju@gmail.com

"Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" 
- Eurypides

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 
numer ewidencyjny: 2.06/00045/2011

 

NIP: 946 244 35 06

REGON: 060759340

Copyright 2019 - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja - Psychologiczne Centrum Rozwoju