top of page

Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania:
anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się

TERMIN:
19.05.2024 (niedziela)

GODZINA:

10:00 - 17:00

LOKALIZACJA:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 - (sala konferencyjna) - PARTER

                                                  lub

Forma ON-LINE (hybrydowa) w czasie rzeczywistym poprzez dołączenie do kursu realizowanego w trybie stacjonarnym. Forma wyłącznie ON-LINE w przypadku grup o niskiej liczebności.

KOSZT:
• 400,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Aneta Lutomska
*** psycholog, psychoterapeuta, coach, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Zaburzenia odżywiania się – zagadnienia podstawowe:

 • definicje i historia zaburzeń odżywiania się,

 • obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa w oparciu o ICD-10 i DSM-V,

 • epidemiologia zaburzeń odżywiania się,

 • ocena stanu zdrowia i stopnia zaburzenia, rokowania w zaburzeniach odżywiania się.

2. Rozumienie zaburzeń odżywiania się:

 • cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się,

 • podstawy biologicznego rozumienia zaburzeń odżywiania się,

 • źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania w ujęciu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, społeczno-kulturowym,

 • rodzinna perspektywa rozumienia zaburzeń odżywiania się.

3. Leczenie i terapia zaburzeń odżywiania:

 • biologiczne metody leczenia zaburzeń odżywiania się,

 • terapia psychodynamiczna i poznawczo-behwioralna – zastosowanie, wskazania i przeciwwskazania,

 • terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się,

 • psychoterapia grupowa w leczeniu zaburzeń odżywiania się,

 • inne formy leczenia i terapii.

4. Opis i analiza terapii osoby z zaburzeniami odżywiania się.
5. Diagnoza, projektowanie systemu oddziaływań, praca nad kontraktem z uwzględnieniem systemu rodzinnego u                  adolescentów.
6. Przekształcanie obszarów problemowych z użyciem narzędzi terapii.
7. Analiza zachowań terapeuty utrudniających pracę z pacjentem oraz ćwiczenie zachowań zwiększające skuteczność            pomocy.
8. Trening umiejętności praktycznych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page