Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania:
anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się

TERMIN: 
21.06.2020 (niedziela)

GODZINA: 
10:00 - 16:00

LOKALIZACJA: 
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Magnoliowa 8, Lublin 
sala: 019 - (sala konferencyjna) - PARTER

KOSZT: 
• 300 zł osoby uczące się
• 350 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
dr Iwona Gryniuk – Toruń 
*** psycholog, psychoterapeuta, trener

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Zaburzenia odżywiania się – zagadnienia podstawowe:

 • definicje i historia zaburzeń odżywiania się, 

 • obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa w oparciu o ICD-10 i DSM-V,

 • epidemiologia zaburzeń odżywiania się, 

 • ocena stanu zdrowia i stopnia zaburzenia, rokowania w zaburzeniach odżywiania się.

2. Rozumienie zaburzeń odżywiania się:

 • cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się,

 • podstawy biologicznego rozumienia zaburzeń odżywiania się,

 • źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania w ujęciu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, społeczno-kulturowym, 

 • rodzinna perspektywa rozumienia zaburzeń odżywiania się. 

3. Leczenie i terapia zaburzeń odżywiania: 

 • biologiczne metody leczenia zaburzeń odżywiania się,

 • terapia psychodynamiczna i poznawczo-behwioralna – zastosowanie, wskazania i przeciwwskazania,

 • terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się,

 • psychoterapia grupowa w leczeniu zaburzeń odżywiania się,

 • inne formy leczenia i terapii.

4. Opis i analiza terapii osoby z zaburzeniami odżywiania się. 
5. Diagnoza, projektowanie systemu oddziaływań, praca nad kontraktem z uwzględnieniem systemu rodzinnego u                  adolescentów.
6. Przekształcanie obszarów problemowych z użyciem narzędzi terapii.
7. Analiza zachowań terapeuty utrudniających pracę z pacjentem oraz ćwiczenie zachowań zwiększające skuteczność            pomocy.
8. Trening umiejętności praktycznych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach 

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

P.C.R.
Psychologiczne
Centrum Rozwoju

KONTAKT


           Psychologiczne Centrum Rozwoju
           ul. Bluszczowa 4 lok. 16

           20 - 224 Lublin

                                tel. 509 970 340

                                e - mail: pcrozwoju@gmail.com

"Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" 
- Eurypides

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 
numer ewidencyjny: 2.06/00045/2011

 

NIP: 946 244 35 06

REGON: 060759340

Copyright 2019 - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja - Psychologiczne Centrum Rozwoju