top of page

Kurs Certyfikujący - Terapeuta Ręki 


Terapia Ręki

kurs łączny: I° i II°

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnego 
prowadzenia diagnozy i terapii ręki.
(adnotacja na certyfikacie)

 

TERMIN: 
15.04.2023 (sobota)

GODZINA: 
09:00 - 18:00 

LOKALIZACJA: 
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO)

KOSZT: 
• 750,00 zł
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
dr hab. Emilia Mikołajewska 
***  specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym 
w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka 16 książek z zakresu 
fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w dziedzinie 
wózków dla niepełnosprawnych, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. 

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Terapia Ręki I° i II°” uprawniający do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, 
osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, 
wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Elementy anatomii
2. Identyfikacja dysfunkcji w rozwoju kamieni milowych ręki
3. Proces diagnostyczny przyczyn dysfunkcji ręki, praktyczna nauka oceny poniższych:
    • napięcie mięśniowe,
    • siła mięśniowa,
    • czucie powierzchniowe,
    • czucie temperatury
    • czucie głębokie
    • praksja
    • stereognozja
    • chwyty podstawowe
    • ruchomość gałek ocznych
3. Podstawowe, sposoby postępowania w stwierdzonych nieprawidłowościach:
    • w nieprawidłowym napięciu mięśniowym, w tym masaż
    • w obniżeniu siły mięśniowej,
    • w deficytach czucia powierzchownego
    • w deficytach czucia temperatury
    • w deficytach czucia głębokiego
    • w astereognozji
    • w apraksji
    • w deficytach chwytów podstawowych
4. Wprowadzenie do samoobsługi: elementy wsparcia w nauce wybranych czynności samoobsługowych
(zapinanie guzików, zasuwanie suwaków, wdrażanie krojenia nożem)
5. Wprowadzenie do grafomotoryki: rodzaje chwytów grafomotorycznych
6. Analiza zabaw i zabawek wspierających terapię ręki w sposób ukierunkowany
7. Plan terapii ręki zgodny z ICF

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 
- praktyczna realizacja testów diagnostycznych
- nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem (masaż)
- nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym (masaż)
- nauka otwierania ręki spastycznej w sytuacjach np. niebezpiecznych,
- zabawy trenujące wyznaczone cele
- wykonanie pomocy do nauki zapinania guzików, terapii czuciowej, chwytów podstawowych, treningu siły,
- wykonanie mydełek glicerynowych w celu treningu elementów samoobsługi.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

bottom of page