top of page

Kurs Certyfikujący - Terapeuta Ręki 


Terapia Ręki

kurs łączny: I° i II°

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnego 
prowadzenia diagnozy i terapii ręki.
(adnotacja na certyfikacie)

 

TERMIN: 
08.06.2024 (sobota)

GODZINA: 
09:00 - 16:30 

LOKALIZACJA: 
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO)

KOSZT: 
• 750,00 zł
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy 

PROWADZĄCY: 
dr hab. Emilia Mikołajewska 
***  specjalista fizjoterapii, profesor w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym 
w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka ponad 20 książek z zakresu 
fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w zakresie rehabilitacji, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. 

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Terapia Ręki I° i II°” uprawniający do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, 
osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, 
wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Wprowadzenie do tematu
2. Cele terapii ręki 
3. Elementy anatomii kończyny górnej.
4. Rozwój sprawności ręki- kamienie milowe 
5. Najczęstsze deficyty w zakresie sprawności ręki 
6. Identyfikacja przyczyn deficytów w sprawności ręki – testy diagnostyczne
      - napięcie mięśniowe,
      - siła mięśniowa,
      - czucie powierzchniowe,
      - czucie głębokie
      - chwyty podstawowe
      - koordynacja oko-ręka
7. Sposoby postępowania w przyczynach stwierdzonych deficytów:
      - napięcia mięśniowego (m.in. masaż ręczny, masaż z użyciem narzędzi, Kinesiotaping)
      - czucia powierzchownego (m.in. narzędzia stymulacyjne)
      - czucia głębokiego
      - siły mięśniowej (m. In. Kinesiotaping)
      - chwytów podstawowych
      - koordynacji oko-ręka
8. Zabawy, zabawki i narzędzia wspierających terapię ręki
9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki. 

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 
- praktyczna realizacja testów diagnostycznych
- nauka mobilizacji struktur z obniżonym napięciem (masaż)
- nauka mobilizacji struktur z podwyższonym napięciem mięśniowym (masaż)
- przygotowanie zabawek i zabawy trenujące wyznaczone cele
- praktyczna nauka przykładów aplikacji Kinesiotapingu
- technika pracy rollerami i innymi narzędziami.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w swobodnym stroju,
zachodzi możliwość zabrudzenia ubrania.

bottom of page