top of page

Kurs Certyfikujący - Terapeuta Ręki 


Terapia Ręki

kurs łączny: I° i II°

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnego 
prowadzenia diagnozy i terapii ręki.
(adnotacja na certyfikacie)

 

TERMIN: 


GODZINA: 


LOKALIZACJA: 
SSM Grunwaldzka
al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk

KOSZT: 
• 750,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat
*** cena nie obejmuje: zakwaterowania, posiłków, serwisu kawowego  

PROWADZĄCY: 
dr hab. Emilia Mikołajewska 
***  specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym 
w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka 16 książek z zakresu 
fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w dziedzinie 
wózków dla niepełnosprawnych, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. 

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Terapia Ręki I° i II°” uprawniający do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, 
osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, 
wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU: 
1. Elementy anatomii kończyny górnej.
2. Rozwój sprawności kończyny górnej.
3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.
4. Rola odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.
5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.
6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.
7. Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:

  • napięcie mięśniowe,

  • siła mięśniowa,

  • zakresy ruchu,

  • czucie powierzchniowe,

  •  czucie głębokie.

8. Wprowadzenie do grafomotoryki:

  • rozwój chwytu pisarskiego,

  • ptymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.

9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.
10. Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki.
11. Elementy terapii lustrzanej.
12. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.
13. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 
- nauka otwierania ręki spastycznej,
- nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,
- nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
- nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
- nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,
- nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,
- nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,
- nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,
- nauka mobilizacji struktur przedramienia z podwyższonym napięciem mięśniowym,
- nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem mięśniowym,
- zabawy trenujące sprawność manualną ręki,
- elementy terapii lustrzanej. 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

bottom of page